Οικονομία Οικονομία από το naftemporiki.gr

ΥΠΟΙΑΝ: Τι συζητήθηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωστρέφειας

Υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννη Δραγασάκη, συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εξωστρέφειας, με διευρυμένη σύνθεση και συμμετοχή υπουργών προκειμένου να γίνει εισήγηση στον πρωθυπουργό για αναβάθμισή της σε κυβερνητικό συμβούλιο. Σύμφωνα με τον κ. Δραγασάκη, η Επιτροπή έχει θετικό απολογισμό, ωστόσο ο φιλόδοξος στόχος της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής (αύξηση των εξαγωγών εμπορευμάτων και υπηρεσιών στο 50% του ΑΕΠ ως το 2025) απαιτεί ενδυνάμωση του πολιτικού ρόλου της, πιο αποφασιστικές αρμοδιότητες, βελτίωση του συντονισμού των φορέων και θεσμοθέτηση συμβουλευτικού οργάνου της επιχειρηματικής κοινότητας. Ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι το «Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση των Εξαγωγών», το οποίο εγκρίθηκε στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωστρέφειας, είναι σε φάση υλοποίησης σε όλους τους άξονες που περιλαμβάνει. Ενδεικτικά, σημείωσε ότι για τη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος και δικτυακής πύλης εξωστρέφειας (αναβάθμιση Agora), υπογράφεται σήμερα το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, του υπουργείου Εξωτερικών και του Enterprise Greece. Κατά τον κ. Δραγασάκη, η διαδικτυακή αυτή πύλη αποτελεί από μόνη της καλή πρακτική, καθώς θα απευθύνεται στις επιχειρήσεις και ειδικότερα στον υπάρχοντα και δυνητικό εξαγωγέα με τρόπο διαδραστικό και με δυνατότητα χρήσης πολυμέσων, για θέματα όπως εξαγωγικές διαδικασίες, προετοιμασία συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, επιχειρηματικές αποστολές, εκπαιδευτικό υλικό κλπ και θα παρέχει πληροφορίες για κάθε πτυχή που έμμεσα ή άμεσα επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της εξαγωγικής πολιτικής. Ο σχεδιασμός του έργου εκπονήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος τεχνικής βοήθειας που υλοποιήθηκε από ομάδα εμπειρογνωμόνων του Γερμανικού Οργανισμού Διεθνούς Συνεργασίας GiZ, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Structural Reforms Support Service-SRSS). Άμεσα θα τεθούν σε διαβούλευση τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, ενώ η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού υπολογίζεται για τον Μάιο του 2019. Ανάλογα και με την πορεία των διαγωνιστικών διαδικασιών, εκτιμάται ότι η υπογραφή σύμβασης και η έναρξη υλοποίησης του έργου θα λάβουν χώρα τον Οκτώβριο του 2019, ενώ η ολοκλήρωση του στα μέσα του 2021. Ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης σημείωσε ότι είναι σε πορεία υλοποίησης η αναβάθμιση των υπηρεσιών Helpdesk που προσφέρονται στους Έλληνες εξαγωγείς από τον «Enterprise Greece», η εκπόνηση οδηγών επιχειρηματικότητας από το ΥΠΕΞ, η αναβάθμιση της λειτουργίας των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στις πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό από το ΥΠΕΞ, το σύστημα βελτίωσης του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και αποτίμησης δράσεων εξωστρέφειας, ενώ συνεχίζεται η ενημέρωση των επιχειρήσεων για δυνατότητες χρηματοδότησης των εξωστρεφών επιχειρήσεων (πχ Ημερίδα Ιανουάριος 2019 ΥΠΟΙΑΝ ΕΒΕΑ με τίτλο «Δυνατότητες Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων» και συμμετοχή ως εισηγητών ΟΑΕΠ, έξι Τραπεζών και του ΕΣΠΑ). Παράλληλα, υπογράμμισε ότι συνεχίζεται σε νέα φάση η λήψη τεχνικής βοήθειας, με πολύ αυστηρές απαιτήσεις και προδιαγραφές, εξειδικευμένης γνώσης και καλών πρακτικών που εφαρμόζονται σε άλλες αναπτυγμένες χώρες, που παρέχεται από τον Οργανισμό Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. «Το μεθοδολογικό εργαλείο του ΚΕΠΕ προσδιορισμού προϊόντων στόχων και χωρών στόχων για εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε εξαγωγική στρατηγική, έχει προχωρήσει σε πιλοτικό στάδιο. Άμεσα θα τη μελετήσουμε και στη συνέχεια θα τη διαβουλευτούμε με τους ιδιωτικούς φορείς. Η επιστημονική προσέγγιση με την υποστήριξη της τεχνικής Βοήθειας θα πρέπει να καταλήξει σε μια δέσμη δράσεων και ενεργειών όλων των εμπλεκομένων υπουργείων, του Enterprise Greece και των ιδιωτικών φορέων» επισήμανε ο κ. Δραγασάκης. Όπως είπε, οι ελληνικές εξαγωγές έφτασαν σε ιστορικό υψηλό το 2018, όπου, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, έσπασαν το φράγμα των 30 δισ. ευρώ, φθάνοντας στα 33,42 δισ. ευρώ (αύξηση 15,7% σε σχέση με το 2017), ενώ μη συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών είναι στα 22,15 δισ. ευρώ (αύξηση 10,7%, σε σχέση με το 2017). «Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, αλλά δεν πρέπει να μας καθησυχάζουν. Γεωπολιτικές εξελίξεις, Brexit, εμπορικοί πόλεμοι (πχ Κίνα-ΗΠΑ) δημιουργούν νέες απαιτήσεις» τόνισε ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, που κατέληξε λέγοντας: «Θα πρέπει να καταρτιστεί ένα κατ’ ελάχιστο πενταετές πρόγραμμα εξαγωγικής στρατηγικής. Αξιοποιώντας το μεθοδολογικό εργαλείο προσδιορισμού προϊόντων στόχων και χωρών στόχων για τα ελληνικά προϊόντα, το οποίο υλοποιήθηκε από το ΚΕΠΕ, να εκπονηθεί μια ολιστική στρατηγική με όλους τους εμπλεκόμενους (αποστολές, εκθέσεις, χρηματοδοτήσεις στις επιχειρήσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό, branding χώρας και προϊόντων κλπ), όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να υλοποιήσουν δράσεις με βάση χρονοδιάγραμμα, μετρήσιμους δείκτες και αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Η τεχνική βοήθεια που συνεχίζεται θα συνδράμει με τεχνογνωσία και καλές πρακτικές και θα υλοποιήσει τέσσερα ενδεικτικά “σενάρια” εξαγωγικής πολιτικής επί συγκεκριμένων προϊόντων και αγορών». Κατά τον κ. Δραγασάκη, οι ελληνικές αποστολές στο εξωτερικό (ΥΠΕΞ, Enterprise Greece, ΕΟΤ, ΥΠΑΤ) για το 2020 θα πρέπει να σχεδιαστούν και να αποφασιστούν στο πλαίσιο του νέου Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωστρέφειας από κοινού και να στηρίζονται στη μεθοδολογία ΚΕΠΕ/Τεχνική Βοήθεια. Επιπλέον, όλες οι δράσεις εξωστρέφειας που συγχρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους θα πρέπει να εντάσσονται στο σχέδιο ανάπτυξης των εξαγωγών και στο μέλλον στην εξαγωγική στρατηγική της χώρας. Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ ή από Εθνικό ΠΔΕ, δεν θα πρέπει να γίνονται αν δεν εντάσσονται στο στρατηγικό σχέδιο των εξαγωγών (το θέμα αφορά αποκλειστικά το ΥΠΟΙΑΝ). Τέλος, όλες οι δράσεις, προγράμματα, χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν θεσπιστεί για την ενίσχυση των εξαγωγών και των εξαγωγέων κι έχουν συλλεχτεί κι αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης θα πρέπει να εκλαϊκευτούν και να βρεθούν διαδικασίες ενημέρωσης των επιχειρήσεων που μπορούν να επωφεληθούν από αυτά Στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωστρέφειας συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, η αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών, Σία Αναγνωστοπούλου, καθώς και ο γ.γ. του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ηλίας Ξανθάκος, ο γ.γ. Στρατηγικών Επενδύσεων, Λόης Λαμπριανίδης, ο γ.γ. του υπουργείου Τουρισμού, Γιώργος Τζιάλλας, ο γ.γ. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Χαράλαμπος Κασίμης, ο πρόεδρος και διευθύνων δύμβουλος του Enterprise Greece, Γρηγόρης Στεργιούλης, και στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης.

Πηγή:
naftemporiki.gr

Ειδήσεις ανά κατηγορία: