Τα νέα των τραπεζών από το bankinfo.gr

Upfield: Άνοδος 40% για τον όμιλο το 2019

Upfield: Άνοδος 40% για τον όμιλο το 2019

Νέος Πτωχευτικός Κώδικας!!!

Νόμος 4738/2020 Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας

Προϋποθέσεις | Διαδικασία | Συνέπειες

Εξωδικαστική Ρύθμιση – Διαμεσολάβηση – Πτωχευτική Δίκη

Αναλαμβάνουμε τη συμβουλευτική και την όλη διαμεσολάβηση

Τηλ.: 211-0137600-1

* * * * *


Άνοδος της τάξης του 40,01% προκύπτει το 2019 για τον Όμιλο Upfield στην Ελλάδα, με βάση τα αποτελέσματα της Upfield Ελλάς Α.Ε., η οποία αποτελεί τη μετεξέλιξη της εταιρείας Ελάνθη και της Upfield Ελλάς Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, που συνιστά την εμπορική εταιρεία του ομίλου Upfield στη χώρα μας.
 
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 125,7 εκατ. ευρώ (89,8 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση),…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: bankinfo.gr

Ειδήσεις ανά κατηγορία: