Οικονομία Οικονομία από το sofokleousin.gr

ΤτΕ: Αυξήθηκε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών to 2018

Έλλειμμα 5,3 δισ. ευρώ εμφάνισε το 2018, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, υψηλότερο κατά 2,1 δισ. ευρώ από το αντίστοιχο του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδας.

Η ΤτΕ αποδίδει την εξέλιξη αυτή στην επιδείνωση των ισοζυγίων αγαθών και πρωτογενών εισοδημάτων, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε κατά 2,7 δισ. ευρώ, παρά τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία των εξαγωγών, καθώς επιταχύνθηκαν και οι εισαγωγές σε σχέση με το 2017 (σε τρέχουσες τιμές). Σε σταθερές τιμές, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 7,1% (οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 10,3%) και οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 7,1% (οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 9,2%).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 1,3 δισ. ευρώ, λόγω της βελτίωσης πρωτίστως του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και δευτερευόντως του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών επιδεινώθηκε. Ειδικότερα, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σημείωσαν άνοδο κατά 10,8% και 10,1% αντίστοιχα. Επίσης, άνοδο κατά 14,9% σημείωσαν και οι εισπράξεις από μεταφορές.

Τέλος, το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με το 2017, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων περιορίστηκε λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης.

Ειδικά για τον Δεκέμβριο του 2018, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα 1,5 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 41 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2017. Η διεύρυνση του ελλείμματος οφείλεται στην επιδείνωση του ισοζυγίου αγαθών, ενώ τα ισοζύγια υπηρεσιών και πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασαν βελτίωση.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε, πρωτίστως λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα και δευτερευόντως λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου καυσίμων. Σημειώνεται ότι σε σταθερές τιμές οι συνολικές εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 3,5% (οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρέμειναν αμετάβλητες) και οι συνολικές εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν οριακά (οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 3,4%).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε μικρή άνοδο, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου μεταφορών, η οποία οφείλεται στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές κατά 13,9% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2017. Η βελτίωση του ισοζυγίου μεταφορών αντισταθμίστηκε μερικώς από την επιδείνωση αφενός του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών και αφετέρου του ταξιδιωτικού ισοζυγίου. Όσον αφορά το τελευταίο, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 16,8% και 40% αντίστοιχα, αλλά οι σχετικές πληρωμές αυξήθηκαν περισσότερο (κατά 53,2%).

Τέλος, η βελτίωση του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων οφείλεται στη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη.

Πηγή:
sofokleousin.gr

Ειδήσεις ανά κατηγορία: