Οικονομία Οικονομία από το naftemporiki.gr

Τα repos αύξησαν το χρέος

Από την έντυπη έκδοση Του Θάνου Τσίρουttsiros@naftemporiki.gr H έκδοση περισσότερων repos κατά τη διάρκεια του τέταρτου και τελευταίου τριμήνου του 2018 έφερε και αύξηση του χρέους της κεντρικής διοίκησης στα 358,948 δισ. ευρώ. Εκταμίευση νέας δόσης από τον επίσημο μηχανισμό δεν υπήρξε κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2018, γι’ αυτό και η έκθεση της Ελλάδας στα δάνεια του μηχανισμού στήριξης ξεκίνησε την πτωτική της πορεία. Η μείωση αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019. Ούτως ή άλλως θα καταγραφεί λόγω των προγραμματισμένων πληρωμών, ενώ θα επιταχυνθεί με το που θα ληφθεί η οριστική απόφαση για την πρόωρη πληρωμή ακριβού χρέους λόγω του δανεισμού από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι αποφάσεις για τις πρόωρες αποπληρωμές, αλλά και για την έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου -που αποτελεί και κεντρικό στόχο του ΟΔΔΗΧ για τη φετινή χρονιά- αναμένεται να ληφθούν μετά την κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup της 11ης Μαρτίου και θα εξαρτηθούν όχι μόνο από την πορεία των αγορών, αλλά και από τις αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης για την εκταμίευση της υποδόσης με τα κέρδη από τα ANFAs και τα SMPs.  Το συνολικό χρέος της κεντρικής διοίκησης διαμορφώθηκε στο τέλος του 2018 στα 358,948 δισ. ευρώ, έναντι 356,034 δισ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο ποσό στο τέλος Σεπτεμβρίου της περσινής χρονιάς. Η αύξηση κατά περίπου 2,9 δισ. ευρώ οφείλεται εξ ολοκλήρου στην αύξηση των βραχυπρόθεσμων δανείων τύπου repos. Το υπόλοιπό τους ανήλθε στα 24,521 δισ. ευρώ την 31η/12/2018 έναντι 21,212 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Σεπτεμβρίου. Όσον αφορά τις υπόλοιπες επιμέρους κατηγορίες δανεισμού, η χρονιά έκλεισε με τα ακόλουθα υπόλοιπα:  1. Τα δάνεια από τον Μηχανισμό Στήριξης περιορίστηκαν στα 253,104 δισ. ευρώ έναντι 253,496 δισ. ευρώ που ήταν το υπόλοιπο στο τέλος Σεπτεμβρίου (σ.σ.: αυτό αναμένεται να αποτελέσει και το ιστορικό υψηλό σε επίπεδο τριμήνου, καθώς στο τέλος Σεπτεμβρίου αποτυπώθηκε και η τελευταία δόση που καταβλήθηκε στην Ελλάδα τον περασμένο Αύγουστο με το κλείσιμο του 3ου μνημονίου).  2. Τα ομόλογα στην αγορά εξωτερικού παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το τέλος Σεπτεμβρίου του 2018, δηλαδή στα 49,78 δισ. ευρώ. Αύξηση αναμένεται να καταγραφεί και στα στοιχεία Μαρτίου, καθώς θα αποτυπωθεί σίγουρα η έκδοση του 5ετούς ομολόγου των 2,5 δισ. ευρώ και πιθανώς η νέα έκδοση του 10ετούς ομολόγου, αν η οριστική απόφαση ληφθεί μέσα στον Μάρτιο.  3. Οι βραχυπρόθεσμοι τίτλοι (ουσιαστικά τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου) διαμορφώθηκαν στα 15,279 δισ. ευρώ και κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με το τέλος Σεπτεμβρίου. Αντίστοιχα, καμία ουσιαστική αλλαγή δεν επήλθε στα δάνεια της Τράπεζας της Ελλάδος (2,376 δισ. ευρώ), στα ειδικά και διακρατικά δάνεια (7,72 δισ. ευρώ), αλλά και στα ομόλογα που εκδόθηκαν στις αγορές του εξωτερικού (1,741 δισ. ευρώ).  Η αύξηση των repos έφερε και αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου στα 23,045 δισ. ευρώ έναντι 21,724 δισ. ευρώ που ήταν το υπόλοιπο στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2018. Στον διακριτό λογαριασμό για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, το υπόλοιπο περιορίστηκε στα 3,767 δισ. ευρώ, έναντι 4,812 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018. Επίσης, όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χρέους, η χρονιά έκλεισε ως εξής:  1. Το ποσοστό του χρέους που τοκίζεται με σταθερό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 89,2%, έναντι 85,4% που ήταν στο τέλος Σεπτεμβρίου. Αντίστοιχα, μειώθηκε το ποσοστό του χρέους με κυμαινόμενο επιτόκιο, στο 10,8% από 14,6% στο τέλος Σεπτεμβρίου.  2. Το μη διαπραγματεύσιμο τμήμα του χρέους αυξήθηκε ελαφρά στο 81,4% (από 81,2% στο τέλος Σεπτεμβρίου), ενώ το διαπραγματεύσιμο περιορίστηκε στο 18,6% από 18,8% στο τέλος Σεπτεμβρίου. Το τελευταίο τρίμηνο του 2018 θα είναι και το τελευταίο που αναμένεται να καταγραφεί μείωση του διαπραγματεύσιμου τμήματος του χρέους. 3. Όσον αφορά το νόμισμα, η Ελλάδα δεν έχει συναλλαγματικό κίνδυνο, καθώς το 97,9% των χρεών της είναι σε ευρώ, με το αντίστοιχο ποσοστό σε ξένο νόμισμα να έχει περιοριστεί πλέον στο 2,1%. 

Πηγή:
naftemporiki.gr

Ειδήσεις ανά κατηγορία: