Οικονομία Οικονομία από το sofokleousin.gr

Τα 20 «κλειδιά» και τα βήματα για την ένταξη στο νέο νόμο Κατσέλη

Προθεσμία ένα χρόνο, μέχρι τον Απρίλιο του 2020, θα έχουν οι οικονομικά αδύναμοι δανειολήπτες να ενταχθούν στο νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, διαφορετικά θα τίθενται εκτός.

Στη χθεσινή σύσκεψη κυβερνητικών στελεχών και των τραπεζιτών έκλεισαν και τα τελευταία ανοιχτά ζητήματα, ενώ αναμένεται να οριστικοποιηθούν σήμερα σε τηλεδιάσκεψη με τους θεσμούς.

Κατόπιν, μέχρι την Τρίτη, θα κατατεθεί στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο και θα ψηφιστεί άμεσα, ώστε να ξεκλειδώσει η δόση από τα ANFAs και τα SMPs, όπως επίσης και τα μεσοπρόθεσμα μέτρα απομείωσης του δημοσίου χρέους.

Τα 20 βήματα για την προστασία της πρώτης κατοικίας 

Σε πρακτικό επίπεδο, το νέο πλαίσιο για την κάλυψη της πρώτης κατοικίας και την προστασία της έναντι των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών θα προβλέπει τα ακόλουθα βήματα:

Μέχρι το Πάσχα θα ανοίξει μια ηλεκτρονική εφαρμογή, στην οποία θα εισέρχονται οι ενδιαφερόμενοι και θα αναγράφουν τα στοιχεία που τους ζητούνται.
Η εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή για 12 μήνες και συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν ένα χρόνο στη διάθεσή τους προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση.
Για ειδικές κατηγορίες δανειοληπτών οι οποίοι είναι άνεργοι, ανάπηροι θα δοθεί περισσότερος χρόνος για την υποβολή των αιτήσεων.
Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν στεγαστικά δάνεια τα οποία εμφανίζουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών στις 31.12.2018.
Το συνολικό χρέος από όλα τα δάνεια που έχουν λάβει και έχουν ως εγγύηση την κύρια κατοικία δεν πρέπει ξεπερνά το ποσό των 130.000 ευρώ τη στιγμή της αίτησης (ανεξόφλητο υπόλοιπο). Στο άθροισμα αυτό δεν θα προσμετρούνται δάνεια χωρίς υποθήκη, π.χ. καταναλωτικά.
Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 250.000 ευρώ.
Το οικογενειακό εισόδημα του δανειολήπτη πρέπει να ανέρχεται μέχρι 12.500 ευρώ για άγαμο, σε 21.000 ευρώ για έγγαμο, μέχρι 26.000 ευρώ για τριμελείς οικογένειες, μέχρι 31.000 ευρώ για τετραμελείς οικογένειες και μέχρι 36.000 ευρώ για οικογένειες με περισσότερα μέλη.
Ο δανειολήπτης και τα μέλη της οικογένειάς του δεν πρέπει να έχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία και να μην έχουν μεταβιβάσει ακίνητά τους κατά την προηγούμενη τριετία.
Ο δανειολήπτης υπογράφει δήλωση με την οποία αίρει το τραπεζικό απόρρητο και δίνει τη δυνατότητα στην τράπεζα να αναζητήσει τυχόν καταθέσεις του σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα, εσωτερικού και εξωτερικού.
Ο δανειολήπτης αφού πληκτρολογήσει στην ειδική εφαρμογή τα στοιχεία του, θα ενημερώνεται αυτόματα εάν εμπίπτει στο καθεστώς προστασίας.
Αν απορριφθεί, για να αποφύγει τις συνέπειες (κατάσχεση κ.λπ.) θα πρέπει να φροντίσει να τακτοποιήσει το δάνειό του.
Αν εγκριθεί η αίτησή του, η τράπεζα θα του προτείνει ένα κωδικοποιημένο σχέδιο για την αποπληρωμή του δανείου του, το οποίο θα περιλαμβάνει επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου μέχρι 25 χρόνια και μέχρι το 80ο έτος της ηλικίας του δανειολήπτη στη λήξη. Δηλαδή αν δανειολήπτης είναι 60 ετών, η επιμήκυνση θα φτάνει μέχρι 20 έτη.
Θα «κουρεύεται» το ποσό του δανείου που υπερβαίνει το 120% της αξίας της κατοικίας.
Το επιτόκιο θα είναι ίσο με το Euribor (σήμερα είναι αρνητικό) συν περιθώριο 2%. Ενδεχομένως να μπει και πλαφόν στο3,5%, εάν μακροπρόθεσμα αυξηθούν τα επιτόκια.
Η δόση του δανείου θα επιδοτείται μέχρι 33% από το Ελληνικό Δημόσιο. Το ύψος της επιδότησης θα καθορίζεται με μαθηματικό τύπο ανάλογα με την αξία της κύριας κατοικίας και το εισόδημα του δανειολήπτη.
Η τράπεζα θα υποβάλει την πρόταση στον δανειολήπτη, ο οποίος θα πρέπει να απαντήσει εάν την αποδέχεται ή όχι.
Αν τη δεχτεί, το δάνειο «πρασινίζει», ξεκινά η αποπληρωμή του και ο ίδιος απολαμβάνει προστασία.
Αν την απορρίψει, τότε θα πρέπει να υποβάλει προσφυγή στο Ειρηνοδικείο, αλλά μέχρι να εκδικαστεί θα πρέπει να πληρώνει το 30% της τρέχουσας δόσης του δανείου του και όχι της προτεινόμενης (μικρότερης) . Σήμερα με την υποβολή αιτήματος στο δικαστήριο για ένταξη στο ν. Κατσέλη σταματάει η αποπληρωμή των δόσεων, μέχρι την εκδίκαση, μετά από 2 – 3 χρόνια.
Το αργότερο κάθε τρία χρόνια θα επανεξετάζεται η οικονομική και οικογενειακή και περιουσιακή του κατάσταση, ως να διαπιστώνεται εάν εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια του νόμου και αναλόγως θα παραμένει στο καθεστώς προστασίας ή θα εξέρχεται από αυτό.
Η προστασία θα χάνεται και η κατοικία θα κατάσχεται εάν σταματήσει να καταβάλει τις δόσεις του δανείου.

Πηγή:
sofokleousin.gr

Ειδήσεις ανά κατηγορία: