Οικονομία από το kathimerini.gr

Στα χέρια επαγγελματιών τα μισά ακίνητα με μισθώσεις τύπου Airbnb

Το 53% των ακινήτων που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση, μέσω κάποιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας τύπου Airbnb στην Αθήνα, τελεί υπό τον έλεγχο επενδυτή ή διαχειριστή ακινήτων, στοιχείο που δείχνει ότι πλέον οι τουριστικές μισθώσεις περνούν υπό τον έλεγχο των επαγγελματιών.

Πηγή: kathimerini.gr

Tags

About the author

admin

Ειδήσεις ανά κατηγορία:

Ενδιαφέροντα νέα: