Οικονομία Οικονομία από το naftemporiki.gr

Οι 20 ερωτήσεις και απαντήσεις που… ξεκλειδώνουν την «Εργαλειοθήκη»

Από την έντυπη έκδοση Του Σταμάτη Ζησίμουzstam@naftemporiki.gr Ενεργό είναι από την περασμένη Τετάρτη (27/2) το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας – Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση», συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 60 εκατ. ευρώ, και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως και τις 9 Μαΐου 2019. Δικαίωμα χρηματοδότησης έχουν υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης, στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης, στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας. Στόχος του προγράμματος, που επιχορηγεί επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 10.000 έως 150.000 ευρώ και με το ύψος της επιδότησης να ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου, είναι η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων στους τομείς α) κατανάλωσης ενέργειας, β) χρήσης ΤΠΕ, γ) υγιεινής και ασφάλειας, δ) εφοδιαστικής αλυσίδας και ε) πιστοποίησης συστημάτων. Οι παραπάνω επιλέξιμες παρεμβάσεις συνδέονται με τους πέντε στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ και συγκεκριμένα την Ενέργεια, το Περιβάλλον, τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, την Υγεία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα. Παρότι το πρόγραμμα ενεργοποιήθηκε προχθές, οι δικαιούχοι μπορούν να εντάξουν προς πληρωμή δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από τις 19 Δεκεμβρίου 2018, ημερομηνία κατά την οποία ανακοινώθηκε η προκήρυξη του προγράμματος. Σημειώνεται ότι η υλοποίηση των έργων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα είναι συγκριτική. Όταν, δηλαδή, υποβληθούν οι αιτήσεις, θα αξιολογηθούν και θα ανακοινωθεί ο κατάλογος των επιλαχουσών επιχειρήσεων. Με αφορμή την προκήρυξη του προγράμματος, η «Ν» παρουσιάζει σήμερα με τη μορφή ερώτησης – απάντησης τα 20 σημεία SOS του προγράμματος. 1 Ποιο δικαιολογητικό θα πρέπει να προσκομιστεί έτσι ώστε να πιστοποιείται η λειτουργική περίοδος του τελευταίου έτους (2018) που ζητείται στα βαθμολογούμενα κριτήρια;Για τη διαπίστωση του συγκεκριμένου κριτηρίου θα πρέπει να προσκομισθεί από τον δικαιούχο αποδεικτικό στοιχείο για κάθε μήνα λειτουργίας της επιχείρησης για όλο το έτος 2018, όπως τιμολόγια και αποδείξεις λιανικής/παροχής υπηρεσιών. 2 Εποχικές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν επενδυτική πρόταση; Επιχείρηση που λειτουργεί δέκα χρόνια ως εστιατόριο, αλλά εξυπηρετεί πελάτες έξι μήνες τον χρόνο, χωρίς όμως να διακόπτει τη λειτουργία της, μπορεί να συμμετάσχει; Ναι, μπορούν να υποβάλουν επενδυτική πρόταση εφόσον έχουν αδιάλειπτη λειτουργία. 3 Συστέγαση επιχειρήσεων επιτρέπεται;Στην πρόσκληση της δράσης δεν γίνεται σχετική αναφορά. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει ο φορέας της επένδυσης να λειτουργεί σε διακριτό χώρο και να αποκλειστεί η πιθανότητα να επιδοτηθεί έμμεσα άλλη επιχείρηση. Κατά τον έλεγχο θα διαπιστωθεί η διακριτότητα των δαπανών στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης. 4 Επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται τόσο σε επιλέξιμες όσο και σε μη επιλέξιμες δραστηριότητες, μπορεί να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο;Ναι. Σύμφωνα με την ενότητα 4 «Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής» μπορεί να υποβάλει μόνο για τις επιλέξιμες δραστηριότητες και υπό τον όρο ότι οι μη επιλέξιμες δεν αφορούν τους ΚΑΔ 01, 02, 03.  5 Ενισχύεται η δημιουργία υποκαταστήματος; Μπορεί, δηλαδή, επιλέξιμη επιχείρηση να αιτηθεί ενίσχυση μόνο για δαπάνες που θα υλοποιηθούν σε νέο τόπο, ο οποίος δεν υφίσταται σήμερα; Δεν επιδοτείται το νέο υποκατάστημα, εκτός εάν έχει ιδρυθεί πριν από την προκήρυξη της δράσης. 6 Σε επιχείρηση που διαθέτει παραπάνω από έναν ΚΑΔ επένδυσης και σε διαφορετικά πεδία (π.χ. λιανικό εμπόριο και εστίαση), ποια δικαιολογητικά νόμιμης λειτουργίας απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και για ποιους ΚΑΔ;Η επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίσει την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας για τον ΚΑΔ επένδυσης. 7 Επιχείρηση που διέθετε τους ΚΑΔ 01, 02, 03 πριν από την υποβολή, μπορεί να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο;Μπορεί, αρκεί να προκύπτει πως η διακοπή των εν λόγω ΚΑΔ προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η ως άνω διακοπή θα πρέπει να διατηρηθεί και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. 8 Επιχείρηση διαθέτει σε ισχύ για τις τελευταίες τρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ στον κλάδο του εμπορίου. Μπορεί το επενδυτικό σχέδιο να αφορά ΚΑΔ επένδυσης (επιλέξιμο) τον οποίο η επιχείρηση πρόσθεσε το 2018; Το επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να αφορά ΚΑΔ επένδυσης ο οποίος προστέθηκε το 2018, καθώς η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων. 9 Μια επιχείρηση που έχει τον ΚΑΔ 56.10.19.15 «Υπηρεσίες πώλησης πίτσας σε πακέτο» για τρεις διαχειριστικές χρήσεις και κάνει έναρξη τώρα τον ΚΑΔ 56.10.11.01 «Υπηρεσίες καφέ – ζαχαροπλαστείου, με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο», μπορεί να κάνει δαπάνες σχετικές με τον ΚΑΔ 56.10.11.01;Όχι. Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.  10 Οι δαπάνες εργασιών πρέπει να γίνονται μετά την έκδοση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία αδειών;Σύμφωνα με την πρόσκληση της δράσης, οι δαπάνες εργασιών πρέπει να γίνονται μετά την έκδοση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία αδειών, ειδάλλως θα είναι μη επιλέξιμες. 11 Στις τυπικές προϋποθέσεις που αφορούν ΕΜΕ, προσμετρώνται οι μέτοχοι εφόσον αναφέρονται στις ΑΠΔ και στον πίνακα προσωπικού;Προσμετρώνται εφόσον ρητά αναφέρονται στις ΑΠΔ, στο Ε4 και στις μισθοδοτικές καταστάσεις της επιχείρησης. 12 Η δικαιοπάροχος επιχείρηση (franchisor) είναι επιλέξιμη προς χρηματοδότηση, εφόσον πληρούνται οι επιπλέον όροι επιλεξιμότητας στη δράση;Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης χρηματοδότησης οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ.). 13 Επιχείρηση διαθέτει από την 1/1/2012 τον ΚΑΔ 47.75.00.00. Θεωρείται επιλέξιμη για το πρόγραμμα; Εάν όχι, θα μπορούσε να προσθέσει στη ΔΟΥ με αναδρομική ισχύ από 1ης/1/2015 τον επιλέξιμο ΚΑΔ 47.75.76.15 και να υποβάλει αίτηση στο πρόγραμμα, εφόσον ήδη διέθετε από τότε τον ΚΑΔ 47.75.00.00;Ο δυνητικός δικαιούχος, εφόσον διαθέτει τον επιλέξιμο δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο ΚΑΔ και είναι ενεργός, μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης και για οποιονδήποτε επιλέξιμο ΚΑΔ της τεταρτοβάθμιας ανάλυσης αυτού ακόμη και αν δεν το διαθέτει. 14 Αν επιχείρηση διαθέτει περισσότερα από ένα υποκαταστήματα ενεργά, για να καλύψει την τυπική προϋπόθεση της νόμιμης λειτουργίας θα πρέπει να προσκομιστούν άδειες λειτουργίας για κάθε ένα υποκατάστημα ή μόνο για την έδρα της επιχείρησης;Θα πρέπει να προσκομιστεί άδεια για τον/τους ΚΑΔ επένδυσης για τον/τους τόπους υλοποίησης της επένδυσης. Δεν επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστήματος στο πλαίσιο της δράσης. 15 Επιτρέπεται μια επιχείρηση να υποβάλει πρόταση και στα δύο προγράμματα, δηλαδή «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» και «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας»; Είναι επιτρεπτό, υπό την προϋπόθεση οι δαπάνες να είναι διαφορετικές;Ναι, εφόσον πληροί το σύνολο των τυπικών προϋποθέσεων και στις δύο δράσεις και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους περιορισμούς του κανόνα de minimis. Επισημαίνεται ότι σε αυτήν την περίπτωση και όσον αφορά το βαθμολογούμενο κριτήριο της κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, ο δικαιούχος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ίδια διαθέσιμα (τραπεζικά, ομόλογα, μετοχές, αποθεματικά κ.λπ.) και στις δύο δράσεις, εκτός και αν αποδείξει ότι επαρκούν για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής και στις δύο δράσεις. 16 Αρκετές επιχειρήσεις διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ και για τα δύο νέα προγράμματα (π.χ. λιανικό, χονδρικό εμπόριο). Θα εξετάζεται εάν οι δαπάνες αφορούν και άλλη μη επιλέξιμη δραστηριότητα για το πρόγραμμα;Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον εξυπηρετούν τον/τους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας δράσης. 17 Μια επιχείρηση που έχει τον ΚΑΔ 56.10.11.13 και έχει κάνει έναρξη στις 30/3/2016, εάν υποβάλει την πρόταση μετά τις 30/3/2019 θα έχει κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις και θα είναι επιλέξιμη;Όχι, δεν είναι επιλέξιμη. Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ιδρυθεί (ημερομηνία έναρξης σύμφωνα με το TAXISnet) και διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης το αργότερο έως 31/12/ 2015. 18 Η κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής είναι on/off κριτήριο;Όχι, ο βαθμός κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής αποτελεί βαθμολογούμενο κριτήριο. 19 Στο κριτήριο Β6 θα πρέπει να δηλώνονται μόνο κλεισμένα έτη ή και μήνες;Για τον υπολογισμό του κριτηρίου Β6 θα λαμβάνονται υπ’ όψιν τα έτη και οι μήνες των κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων και θα μετρώνται σε έτη (μονάδα μέτρησης = έτος). 20 Πρόσθετη πράξη, με ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, σε δάνειο με ημερομηνία πριν από τις 19/12/2018, αποτελεί επιλέξιμο τρόπο κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής;Ναι, εφόσον αναφέρονται το αντικείμενο και ο προϋπολογισμός της δανειοδοτούμενης επένδυσης, το ύψος του δανείου, η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του, το επιτόκιο, καθώς και οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για τη χορήγησή του.   

Πηγή:
naftemporiki.gr

Ειδήσεις ανά κατηγορία: