Οικονομία Οικονομία από το naftemporiki.gr

Νέα παράταση της εποπτείας | naftemporiki.gr

Από την έντυπη έκδοση  Του Νίκου Μπέλλουnbellos@naftemporiki.gr Την παράταση της ενισχυμένης εποπτείας της ελληνικής οικονομίας για έξι μήνες ανακοίνωσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της υλοποίησης της συμφωνίας της 20ής Αυγούστου για την έξοδο της χώρας από το μνημόνιο. Υπενθυμίζεται ότι η ενισχυμένη εποπτεία θα εφαρμόζεται μέχρι το 2022, δηλαδή για όσο διάστημα η Ελλάδα θα πρέπει να παράγει ετήσια πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ, ενώ ανανεώνεται ανά εξάμηνο. Πρόκειται για μια διαδικασία στο πλαίσιο της ένταξης της Ελλάδας στο καθεστώς της λεγόμενης δέσμης δύο μέτρων (δίπτυχο), δηλαδή δύο κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι να προωθήσουν περαιτέρω την οικονομική ολοκλήρωση και σύγκλιση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωζώνης. Ο πρώτος κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ, ενώ προβλέπονται ειδικοί κανόνες για τα κράτη-μέλη που υπάγονται στο διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ). Ο δεύτερος κανονισμός καθορίζει σαφείς και απλοποιημένους κανόνες για ενισχυμένη εποπτεία για κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη δημοσιονομική τους σταθερότητα, τα κράτη-μέλη που λαμβάνουν οικονομική συνδρομή και εκείνα που εξέρχονται από ένα πρόγραμμα. Η διαδικασία της ενισχυμένης εποπτείας δίνει σημαντικές αρμοδιότητες στην Κομισιόν, οι οποίες θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι την υποχρέωση του κράτους-μέλους που αποκλίνει από τους στόχους να λάβει μέτρα. Η Ελλάδα έχει και έναν επιπλέον λόγο να εφαρμόσει τα συμφωνηθέντα, ώστε να μπορέσει να επωφεληθεί του συνόλου των αποφάσεων για το χρέος. Όπως επισημαίνει στη χθεσινή ανακοίνωση η Κομισιόν, η εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Οι μεταρρυθμίσεις αφορούν τομείς όπως ο δημοσιονομικός, ο κοινωνικός, ο χρηματοπιστωτικός, η αγορά εργασίας, οι ιδιωτικοποιήσεις και ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης. Η πρώτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2018, ενώ η δεύτερη θα ακολουθήσει στις 27 Φεβρουαρίου. H επιτυχής ολοκλήρωση της δεύτερης ενισχυμένης εποπτείας συνδέεται και με την εκταμίευση περίπου 1 δισ., που προέρχεται από τα κέρδη από τα ANFAs και τα SMPs, καθώς και από μέτρα ελάφρυνσης του χρέους.

Πηγή:
naftemporiki.gr

Ειδήσεις ανά κατηγορία: