Τα νέα των τραπεζών από το bankinfo.gr

KPMG: Ανάμεσα στις 3 κορυφαίες εταιρείες στη διαμόρφωση της εμπειρίας του εργαζόμενου

KPMG: Ανάμεσα στις 3 κορυφαίες εταιρείες στη διαμόρφωση της εμπειρίας του εργαζόμενου

Νέος Πτωχευτικός Κώδικας!!!

Νόμος 4738/2020 Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας

Προϋποθέσεις | Διαδικασία | Συνέπειες

Εξωδικαστική Ρύθμιση – Διαμεσολάβηση – Πτωχευτική Δίκη

Αναλαμβάνουμε τη συμβουλευτική και την όλη διαμεσολάβηση

Τηλ.: 211-0137600-1

* * * * *


Το 2020, η HFS Research Ltd. ανέδειξε την KPMG ανάμεσα στις 3 κορυφαίες εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών στα θέματα εμπειρίας εργαζόμενου. 
H προστιθέμενη αξία της KPMG βασίζεται στη σύνδεση «ανθρώπων-διαδικασιών-τεχνολογίας» με μοναδικό, ξεχωριστό τρόπο για κάθε εταιρεία με σκοπό την ενίσχυση ενεργοποίησης εργαζομένων, την υψηλή παραγωγικότητα και επίτευξη της αλλαγής.
Ο…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: bankinfo.gr

Ειδήσεις ανά κατηγορία: