Οικονομία Οικονομία από το sofokleousin.gr

Κουβέλης: Διασφαλισμένη η εργασία στα 10 περιφερειακά λιμάνια της χώρας

Το εργασιακό αντικείμενο των εργαζομένων στα 10 περιφερειακά λιμάνια της χώρας, στα οποία θα υποπαραχωρηθούν λιμενικές δραστηριότητες σε επενδυτές, είναι εξασφαλισμένο, τόνισε σήμερα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης Κουβέλης.

Αναφερόμενος στην αξιοποίηση των 10 περιφερειακών λιμένων (Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Κέρκυρας, Ηγουμενίτσας, Πάτρας, Ηρακλείου, Βόλου, Ραφήνας, Λαυρίου και Ελευσίνας) που το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών τους ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ, τόνισε ότι πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να είναι να μην ιδιωτικοποιηθούν, αλλά να παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο.

Σύμφωνα με διατάξεις του νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή -και στις οποίες αναφέρεται σε σημερινή δήλωσή του ο υπουργός Ναυτιλίας- διατηρούνται σε ισχύ και μετά τη σύναψη των συμβάσεων υποπαραχώρησης οι Κανονισμοί Προσωπικού και οι Κανονισμοί Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Οργανισμών Λιμένων.

Μετά τη σύναψη των συμβάσεων υποπαραχώρησης, οι εργασιακές σχέσεις των απασχολουμένων στους Οργανισμούς Λιμένων ΑΕ, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του νόμου περί Ελεύθερων Συλλογικών Διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, οι αμοιβές τους καθορίζονται από τις Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που συνάπτουν οι Οργανισμοί Λιμένος με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων έργου μεταξύ των Οργανισμών και των επενδυτών, στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα αντί των υπεργολάβων να επιλέξουν τον οικείο Οργανισμό Λιμένος, για την παροχή των λιμενικών υπηρεσιών τις οποίες έχουν αναλάβει.

Στην περίπτωση της σύναψης αυτών των συμβάσεων, εξασφαλίζεται:

α) για το προσωπικό των Οργανισμών Λιμένος εργασιακό αντικείμενο

β) για τους Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε. επιπλέον έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων και τη συντήρηση των υποδομών του λιμανιού που δεν έχουν υποπαραχωρηθεί, με σκοπό την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των Οργανισμών προς όφελος του Δημοσίου.

Για την εξασφάλιση, επίσης, της βιωσιμότητας των Οργανισμών προβλέπεται ρητά η επιβολή στον επενδυτή ετήσιου αντισταθμιστικού τέλους υπέρ του οικείου Οργανισμού Λιμένος.

Το τέλος εκφράζεται ως ποσοστό επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του επενδυτή, με μέγιστο ύψος πέντε τοις εκατό (5%) και δυνατότητα υπέρβασής του, αν με αντικειμενικό τρόπο τεκμηριώνεται ότι, σε αντίθετη περίπτωση, διακυβεύεται η βιωσιμότητα του οικείου Οργανισμού Λιμένος. 

Πηγή:
sofokleousin.gr

Ειδήσεις ανά κατηγορία: