Οικονομία Οικονομία από το naftemporiki.gr

Η AXIA Ventures χρηματοοικονομικός σύμβουλος του X.A. στην ιδιωτικοποίηση του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ

Σαν αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενήργησε η AXIA Ventures Group, για τη σύσταση κοινοπραξίας με αντικείμενο την απόκτηση συμμετοχής 44% του μετοχικού κεφαλαίου του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ, μέσω της Boursa Kuwait. Το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε να συμμετάσχει ως πάροχος τεχνικών, επιχειρησιακών και επιχειρηματικών υπηρεσιών προς το Χρηματιστήριο του Κουβέιτ μέσω της δημιουργίας μιας κοινοπραξίας με την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή εξειδικευμένων τοπικών εταιρειών για να προχωρήσει στην τελική διαδικασία υποβολής προσφορών. Η κοινοπραξία που αποτελείται από το Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX) ως διεθνής λειτουργός χρηματιστηριακών αγορών και τις Arzan Financial Group (ARZAN), First InvestmentCompany (FIC) και National Investments Company (NIC), κέρδισε τον διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας κλειστών προσφορών, για την απόκτηση του 44% του μετοχικού κεφαλαίου του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ. Η κοινοπραξία προσέφερε 0,237 δηνάρια Κουβέιτ (0,69 ευρώ) ανά μετοχή για την απόκτηση του ανωτέρω ποσοστού. Μερίδιο 6% ανήκει στο Public Institution For Social Security (PIFSS), ενώ το υπόλοιπο 50% θα διατεθεί στο κοινό μέσω δημόσιας εγγραφής. Η προκύπτουσα συμμετοχή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Χρηματιστήριο του κουβέιτ είναι περίπου 0,8% που αντιστοιχεί σε επένδυση ύψους ένα εκατ. ευρώ περίπου.

Πηγή:
naftemporiki.gr

Ειδήσεις ανά κατηγορία: