Οικονομία Οικονομία από το sofokleousin.gr

Η ΑΑΔΕ «χαράτσωσε» την Τράπεζα της Ελλάδος με 52 εκατ. ευρώ!

Χαράτσι ύψους 52,4 εκατ. ευρώ επέβαλε η ΑΑΔΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος για μια «ξεχασμένη» εισφορά που δεν πλήρωνε από τη διετία 2009 – 2010.

Το συγκεκριμένο ποσό βεβαιώθηκε το 2016 κατόπιν φορολογικού ελέγχου που πραγματοποίησε στην Τράπεζα της Ελλάδος, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) το 2016 και πληρώθηκε το 2018, γεγονός που μείωσε τα κέρδη της κεντρικής τράπεζας, για τη χρήση του περασμένου έτους.

Η ΤτΕ, αρνούνταν τόσο χρόνια να καταβάλει την εισφορά και χρειάστηκε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (το έτος 2017) προκειμένου να πειστεί.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στον Ισολογισμό του 2018, τα συνολικά έξοδα της Τράπεζας πλην προβλέψεων (δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών, αποσβέσεις, λοιπές δαπάνες διαχείρισης και λοιπά έξοδα) διαμορφώθηκαν σε 343,4 εκατ. ευρώ, έναντι 391,3 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 47,9 εκατ. ευρώ.

Η μεταβολή αυτή οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στις έκτακτες δαπάνες ύψους 52,4 εκατ. ευρώ που επιβάρυναν την προηγούμενη χρήση και αφορούσαν κυρίως την έκτακτη εισφορά χρήσεων 2008 και 2009 που κατέβαλε η Τράπεζα, βάσει των διατάξεων των ν. 3808/2009 και ν. 3845/2010, καθώς και των σχετικών προσαυξήσεων.

Η ιστορία της ξεχασμένης εισφοράς

Όπως είχε αποκαλύψει το Σin σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2017, έγινε δεκτό – με ψήφους 25 υπέρ και 12 κατά -ότι η Τράπεζα της Ελλάδος όφειλε να καταβάλει για τις χρήσεις των ετών 2008 και 2009 την έκτακτη εισφορά που προβλεπόταν από τις διατάξεις των ν. 3808/2009 και 3845/2010.

Πρόκειται για τις «έκτακτες εισφορές κοινωνικής ευθύνης» που επιβλήθηκαν 2009 και το 2010 στα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων τα οποία υπερέβαιναν τα 5 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2008 και τις 100.000 ευρώ για τη χρήση του 2009.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κείμενο της γνωμοδότησης, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) διενήργησε στις αρχές Σεπτεμβρίου 2016 μερικό επιτόπιο έλεγχο στην Τράπεζα της Ελλάδος για την χρήση του έτους 2008 και στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού αποφάσισε να προβεί σε καταλογισμό της έκτακτης εισφοράς βάσει των διατάξεων του ν. 3808/2009.

Ωστόσο, πριν προβεί στην ενέργεια αυτή αποφάσισε να απευθύνει σχετικό ερώτημα στην αρμόδια Διεύθυνση της Α.Α.Δ.Ε., η οποία εν συνεχεία το διαβίβασε στο Ν.Σ.Κ. για να γνωμοδοτήσει.

Το Ν.Σ.Κ γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία ότι «στα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος επιβάλλεται η έκτακτη εισφορά που προβλέπεται από τις διατάξεις των ν.3808/2009 και 3845/2010».

Την γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. την έκανε αποδεκτή ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, εστάλη στην ΤτΕ η σχετική ειδοποίηση, για να αποδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο ποσά έκτακτης εισφοράς ύψους 21,56 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2008 και 22,69 εκατ. ευρώ περίπου για τη χρήση του 2009 βάσει των κερδών που εμφάνισε η Τ.τ.Ε. στους αντίστοιχους ισολογισμούς και των κλιμάκων με τους οποίους υπολογίζονται οι εισφορές αυτές για τα συγκεκριμένα έτη, στα οποία ποσά προστέθηκαν και οι προσαυξήσεις που αναλογούσαν στη δεκαετία που πέρασε και το τελικό ποσό διαμορφώθηκε σε 52,4 εκατ. ευρώ.

Πηγή:
sofokleousin.gr

Ειδήσεις ανά κατηγορία: