Οικονομία Οικονομία από το sofokleousin.gr

Εργάνη: Αυξήθηκαν οι ευέλικτες μορφές εργασίας τον Ιανουάριο

Περισσότερες ήταν οι αποχωρήσεις από τις προσλήψεις τον Ιανουάριο 2019 σύμφωνα με το Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη», ενώ ο ισοζύγιο έδειξε απώλεια 22.333 θέσεων εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 157.141 ενώ οι αποχωρήσεις σε 179.474, από τις οποίες οι 72.413 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 107.061 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Το ισοζύγιο του Ιανουαρίου επηρεάστηκε αρνητικά από κλάδους που παρουσιάζουν έντονη εποχική διακύμανση της απασχόλησης την περίοδο των εορτών (εστίαση -11.433, λιανικό εμπόριο -4.511, δραστηριότητες απασχόλησης -3.658 και καταλύματα -1.941).

Την επίδραση της εποχικότητας καταδεικνύουν, επίσης, το ισοζύγιο της πρώτης εβδομάδας του έτους που ήταν αρνητικό κατά 37.153 θέσεις εργασίας αλλά και το ισοζύγιο του Ιανουαρίου διαχρονικά, το οποίο από το 2001 μέχρι σήμερα είναι αρνητικό τα 18 από τα 19 έτη.

Ωστόσο οι προσλήψεις που σημειώθηκαν αφορούσαν κατά πλειοψηφία θέσεις ελαστικών μορφών εργασίας ( 53.24% έναντι 46.76%)Συγκεκριμένα , από τις 157.141, οι 73.485 ήταν θέσεις πλήρους απασχόλησης, οι 65.113 θέσεις μερικής απασχόλησης και οι 18.543 αφορούσαν εκ περιτροπής απασχόληση.

Αλλά και στο σύνολο του έτους ( 13 μήνες) από 1/1/2018 έως 31/1/2019 το 45.66% αφορούσε προσλήψεις πλήρους απασχόλησης και το 54.34% προσλήψεις με ελαστικές μορφές απασχόλησης.

Πηγή:
sofokleousin.gr

Ειδήσεις ανά κατηγορία: