Οικονομία Οικονομία από το naftemporiki.gr

ΕΚΤ: Έσοδα 126 εκατ. ευρώ από τόκους ομολόγων του ελληνικού δημοσίου

Στα 127 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2018 τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τόκους ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, τα οποία είχε αγοράσει στο πλαίσιο του προγράμματος SMP, έναντι 154 εκατ. ευρώ το 2017, σύμφωνα με την οικονομική κατάσταση που ανακοίνωσε η ΕΚΤ. Η ονομαστική αξία των ελληνικών ομολόγων που κατείχε το Ευρωσύστημα, στο πλαίσιο του προγράμματος SMP, ανερχόταν σε 8,3 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και η λογιστική τους αξίας στα 7,8 δισ. ευρώ, ενώ η μέση εναπομένουσα διάρκειά τους ανερχόταν σε 2,1 έτη. Τα κέρδη της ΕΚΤ αυξήθηκαν κατά 0,3 δισ. ευρώ σε 1,6 δισ. ευρώ το 2018 και διανέμονται στο ακέραιο στις εθνικές κεντρικές τράπεζες. Οι καθαροί τόκοι – έσοδα της ΕΚΤ από τίτλους που έχει αγοράσει για σκοπούς νομισματικής πολιτικής ανήλθαν σε 1,2 δισ. ευρώ έναντι 1,1 δισ. ευρώ το 2017, ενώ ο ισολογισμός της αυξήθηκε σε 447 δισ. ευρώ από 414 δισ. ευρώ το 2017. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στους τίτλους που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος APP.

Πηγή:
naftemporiki.gr

Ειδήσεις ανά κατηγορία: