Οικονομία Οικονομία από το naftemporiki.gr

Χειμερινές εκπτώσεις: Προβληματισμός για τις χαμηλές πωλήσεις στο 67% των επιχειρήσεων

Περιοδική έρευνα για την κίνηση της αγοράς κατά τη γενική χειμερινή εκπτωτική περίοδο του 2019 διενήργησε το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ), σε δείγμα 350 επιχειρήσεων, σε εμπορικές αγορές αστικών κέντρων της χώρας. Σύμφωνα με αυτήν: Τα αποτελέσματα των χειμερινών εκπτώσεων 2019 δεν ήταν θετικά για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων, αφού στο μεγαλύτερο μέρος τους κατέγραψαν πτώση στις πωλήσεις τους, σε σύγκριση με πέρυσι. Συγκεκριμένα, για τις επτά στις δέκα επιχειρήσεις οι πωλήσεις ήταν χαμηλότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, για το 24% παρέμειναν σταθερές και μόνο το 8% κινήθηκε σε καλύτερα επίπεδα. Ως προς το ύψος του ποσοστού έκπτωσης στις εμπορικές αγορές, μία στις τρεις επιχειρήσεις διαμόρφωσε το ποσοστό έκπτωσης μεταξύ 21% και 40%, ενώ μία στις τέσσερις έκανε εκπτώσεις μικρότερης τάξης, έως και 20%. Το 49% των επιχειρηματιών διέκρινε το διάστημα του Ιανουαρίου ως την καλύτερη περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων, από άποψη αγοραστικής κίνησης. Σχετικά με τη λειτουργία του καταστήματος την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019, δύο στους τρεις επιχειρηματίες υποστήριξαν ότι δεν επηρέασε τον τζίρο της εκπτωτικής περιόδου, ενώ ένας στους τέσσερις επιχειρηματίες θεωρεί πως επηρέασε αρνητικά και μόλις το 6% ότι τον επηρέασε θετικά. Πορεία πωλήσεων Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις, οι επιδόσεις των επιχειρήσεων κατά τη συγκεκριμένη περίοδο κινήθηκαν καθοδικά, καθώς το 67% εμφανίζει επιδείνωση των πωλήσεων σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, ενώ μόλις το 8% σημείωσε βελτίωση (Διάγραμμα 1). Με βάση την έρευνα, οι πωλήσεις κατά τις γενικές χειμερινές εκπτώσεις του 2019 δεν ήταν ενθαρρυντικές, συγκριτικά τόσο με εκείνες γενικών χειμερινών του 2018, όσο και με τις αντίστοιχες των θερινών του 2018. Ο λόγος εντοπίζεται στο γεγονός πως το ποσοστό των επιχειρήσεων που εμφάνισαν πτώση των πωλήσεων ενισχύθηκε οριακά, εις βάρος όσων επιχειρήσεων εμφανίζουν σταθερότητα στις πωλήσεις (σύγκριση γενικών χειμερινών 2019 με τις δύο προηγούμενες γενικές) ή ενίσχυση των πωλήσεων (σύγκριση γενικών χειμερινών 2019 με τις αντίστοιχες θερινές του 2018)  (Πίνακας 1). Από τις επιχειρήσεις που παρουσίασαν πτώση του τζίρου κατά τη διάρκεια των γενικών χειμερινών εκπτώσεων του 2019 συγκριτικά με πέρυσι, τέσσερις στις δέκα (42%) κατέγραψαν μείωση έως 20%, ενώ συρρίκνωση του κύκλου εργασιών από 21% έως 40% παρουσίασε το 33%. Ακόμη μεγαλύτερη μείωση στις πωλήσεις (41%+) παρουσίασε το 16% των επιχειρηματικών μονάδων (Διάγραμμα 3). Ποσοστό έκπτωσης Μία στις τρεις επιχειρήσεις διαμόρφωσε το ποσοστό της έκπτωσης μεταξύ 21% και 40%, ενώ το 44% των επιχειρήσεων άνω του 40%. Ωστόσο, σχεδόν μία στις τέσσερις επιχειρήσεις περιόρισε το ποσοστό κάτω του 20% στα προς διάθεση προϊόντα της (Διάγραμμα 2). Οι επιδόσεις αυτές δεν διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό συγκριτικά με τις χειμερινές εκπτώσεις του 2018, καθώς πέρυσι το 35% των επιχειρήσεων προχώρησε σε εκπτώσεις σε ποσοστό μεταξύ 21% έως 40%, ενώ το 26% των επιχειρηματικών μονάδων δεν ξεπέρασε το ποσοστό έκπτωσης του 20%. Αντίθετα, το μερίδιο των επιχειρήσεων που διενέργησε εκπτώσεις μεταξύ 21% και 40% κατά τις γενικές θερινές εκπτώσεις του 2018 ήταν σαφώς υψηλότερο (42%) (Πίνακας 2). Μεταβολή τζίρου   Η διάρθρωση των επιχειρήσεων που παρουσίασαν πτώση των πωλήσεων δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά σε σχέση με εκείνη των γενικών χειμερινών εκπτώσεων του 2018. Κατά τις περσινές χειμερινές εκπτώσεις, συρρίκνωση έως 20% του τζίρου παρουσίασε το 43% (2019: 42%), ενώ πτώση του κύκλου εργασιών από 21% έως 40% εμφάνισε το 38% των μονάδων (2019: 33%). Αντίθετα, υποχώρηση του κύκλου εργασιών έως 20% είχε σημειώσει το 54% των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια των γενικών θερινών εκπτώσεων 2018 (Πίνακας 3). Η καλύτερη περίοδος Η πλειονότητα των επιχειρηματιών (49%) χαρακτήρισε την περίοδο από 7 Ιανουαρίου έως 31 Ιανουαρίου ως την καλύτερη περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων. Αντίθετα, σχεδόν ένας στους τέσσερις (23%) χαρακτήρισε ως καλύτερη περίοδο το χρονικό διάστημα από 1 έως 15/2, ενώ μόλις το 9% το διάστημα 16/2 έως το πέρας της εκπτωτικής περιόδου. Εντούτοις, σημαντικό ήταν το ποσοστό των επιχειρηματιών (18%) που δεν παρατήρησε κάποια σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των συγκεκριμένων χρονικών περιόδων (Διάγραμμα 4). Σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα των χειμερινών εκπτώσεων, παρατηρούνται αρκετές διαφορές αναφορικά με την καλύτερη από άποψη αγοραστικής κίνησης περίοδο. Η κυριότερη μεταβολή εντοπίζεται στη σημαντική υποχώρηση του μηνός Ιανουαρίου, η οποία ωστόσο συγκεντρώνει τις περισσότερες θετικές απαντήσεις (Πίνακας 4). Τρόπος πληρωμής Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος πληρωμής που επέλεξαν οι καταναλωτές για την πραγματοποίηση των αγορών τους κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων του 2019. Ειδικότερα, σχεδόν οι μισοί (49%) χρησιμοποίησαν κυρίως κάρτες κι ακολούθησαν όσοι επέλεξαν τόσο κάρτες, όσο και μετρητά (36%). Τέλος, μόνο το 14% επέλεξε μόνο μετρητά (Διάγραμμα 5). Σε σχέση τόσο με τις γενικές χειμερινές εκπτώσεις του 2018, όσο και με τις θερινές του ίδιου έτους, παρατηρήθηκε συρρίκνωση του ποσοστού των καταναλωτών που προτίμησαν τα μετρητά. Ωστόσο, τα δεδομένα μαρτυρούν πως οι τελευταίοι μετακινήθηκαν στην ομάδα που χρησιμοποιεί πλέον και τις δύο μεθόδους πληρωμών (Πίνακας 5). Η λειτουργία της Κυριακής 20 Ιανουαρίου Σύμφωνα με το 64% των επιχειρηματιών, η λειτουργία των καταστημάτων κατά την Κυριακή 20 Ιανουαρίου δεν επηρέασε τον συνολικό τζίρο της γενικής χειμερινής εκπτωτικής περιόδου. Παράλληλα, το 26% των επιχειρηματιών θεωρεί πως η συγκεκριμένη Κυριακή λειτούργησε αρνητικά στον συνολικό κύκλο εργασιών τής εν λόγω περιόδου. Αντίθετα, μόνο για το 6% των επιχειρηματιών η λειτουργία των καταστημάτων τη συγκεκριμένη Κυριακή επηρέασε θετικά τον συνολικό τζίρο κατά την εκπτωτική περίοδο (Διάγραμμα 6). Το ποσοστό των επιχειρηματιών που θεωρούν πως η λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή κατά τη διάρκεια των γενικών εκπτωτικών περιόδων συνεισφέρει θετικά στον τζίρο παραμένει εξαιρετικά χαμηλό. Ωστόσο, παρατηρείται μια μετατόπιση των επιχειρηματιών που θεωρούσαν πως η Κυριακάτικη λειτουργία έχει αρνητικές επιπτώσεις προς εκείνους που πιστεύουν πως έχει ουδέτερες (σύγκριση χειμερινών εκπτώσεων 2019 και θερινών 2018), χωρίς όμως να παγιώνεται αυτή η τάση. Αντίθετα, η τελευταία παρουσιάζει μεγάλη μεταβλητότητα (σύγκριση γενικών χειμερινών εκπτώσεων 2019 και γενικών χειμερινών 2018) (Πίνακας 6). Τρόπος κάλυψης των αναγκών απασχόλησης Η πλειονότητα των επιχειρηματιών (73%) που άνοιξαν την Κυριακή 20 Ιανουαρίου τα καταστήματά τους έχουν επωμιστεί οι ίδιοι την κάλυψη της ανάγκης απασχόλησης προσωπικού, ενώ το 17% έχει επεκτείνει το ωράριο των υπαλλήλων που απασχολεί. Αντίθετα, μόλις το 2% έχει προσλάβει επιπλέον υπάλληλο για την κάλυψη της κυριακάτικης λειτουργίας των καταστημάτων, εύρημα που διασκεδάζει σε μεγάλο βαθμό το επιχείρημα περί τόνωσης της απασχόλησης από τη διεύρυνση του ωραρίου τις Κυριακές. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό των επιχειρηματιών που επωμίζονται προσωπικά την κάλυψη της ανάγκης προσωπικού κατά την κυριακάτικη λειτουργία της επιχείρησης της παραμένει ιδιαίτερα υψηλό σε όλη τη διάρκεια των γενικών εκπτωτικών περιόδων (Πίνακας 7). Πωλήσεις ανά κατηγορία αγαθών Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση των πωλήσεων ανά κατηγορία αγαθών κατά τις γενικές χειμερινές εκπτώσεις του 2019. Οι πιέσεις στην ένδυση και υπόδηση είναι εξαιρετικά ισχυρές ενώ ακολουθούν τα είδη οικιακού εξοπλισμού. Παράλληλα, αξιοσημείωτες αντοχές παρουσιάζουν τα είδη ψυχαγωγίας και τα επιμορφωτικά προϊόντα, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει πως οι πωλήσεις των τελευταίων βρίσκονται σε άνοδο (Διάγραμμα 8 και Πίνακας 8). «Υπάρχει κόπωση στον θεσμό των εκπτώσεων είτε από το φυσικό κατάστημα, είτε από ηλεκτρονικό. Ο στόχος είναι η τόνωση του θεσμού των εκπτώσεων και ήδη άρχισαν οι σχετικές συζητήσεις με την κυβέρνηση. Η ένδυση υπόδηση και ιδιαίτερα ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας έχει δεχθεί τη μεγαλύτερη πίεση» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στη συνέντευξη Τύπου όπου ανακοινώθηκε η εν λόγω έρευνα ο πρόεδος της ΕΣΕΕ, Γιώργος Καρανίκας. Όπως είπε, «η αγορά αυτορυθμίζεται. Δεν χρειάζεται να επιβάλουμε κάτι στην αγορά, το θέμα είναι οι έμποροι να βρουν μια λύση».

Πηγή:
naftemporiki.gr

Ειδήσεις ανά κατηγορία: