Οικονομία Οικονομία από το sofokleousin.gr

Alpha Bank: Η ανάκαμψη στηρίζεται στην ιδιωτική κατανάλωση

Η οικονομική δραστηριότητα συνεχίζει την ανοδική της πορεία είτε με επιταχυνόμενο ρυθμό (οικοδομική δραστηριότητα) είτε με επιβραδυνόμενο ρυθμό (πωλήσεις αυτοκινήτων και βιομηχανική παραγωγή), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους δείκτες οικονομικής συγκυρίας που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα, σημειώνει η Alpha Bank στην εβδομαδιαία ανάλυσή της.

Η κύρια, όμως, συνιστώσα της τρέχουσας οικονομικής ανάκαμψης είναι η ιδιωτική κατανάλωση, η οποία στηρίζεται στην ενίσχυση του ποσοστού απασχόλησης και του κατά κεφαλήν διαθεσίμου εισοδήματος, καθώς και στη διατήρηση της μέσης ροπής προς αποταμίευση σε αρνητικό έδαφος, η οποία ωστόσο έχει εισέλθει σε μία σταθερή πορεία επιστροφής στην κανονικότητα αφού ανέρχεται σταδιακά σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Που διοχετεύθηκε η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος και γιατί; Κατανάλωση, αποταμίευση και πληθωρισμός

Ως αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών, η αύξηση του κατά κεφαλήν ονομαστικού διαθεσίμου εισοδήματος την τελευταία διετία διοχετεύθηκε από τα νοικοκυριά πρωτίστως σε αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και δευτερευόντως σε μικρότερη ανάλωση των αποταμιευτικών πόρων παρελθόντων ετών. Παράλληλα ένα μέρος της αύξησης του κατά κεφαλήν εισοδήματος διαβρώθηκε από την ενίσχυση του επιπέδου τιμών. Συγκεκριμένα, στο τρίτο τρίμηνο του 2018, η αύξηση των τιμών των καταναλωτικών αγαθών απορρόφησε 1 ποσοστιαία μονάδα από την κατά 4,6% ετήσια αύξηση του κατά κεφαλήν ονομαστικού διαθεσίμου εισοδήματος σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Household Sector Report, February 2019).

Η μεγαλύτερη ενίσχυση της κατανάλωσης σε σχέση με την αποταμίευση καθώς αυξάνεται το κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα οφείλεται σε δύο παράγοντες:

Πρώτον, η αύξηση της απασχόλησης αφορά σε μεγάλο βαθμό νέους εργαζόμενους και απασχολούμενους με συμβάσεις μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, οι νέες συμβάσεις μερικής απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα ανήλθαν στο 54% των συνολικών συμβάσεων. Κατά συνέπεια η αύξηση της απασχόλησης ενισχύει τα ασθενέστερα εισοδηματικά κλιμάκια που παραδοσιακά έχουν υψηλότερη μέση ροπή προς κατανάλωση σε σχέση με αποταμίευση, καθώς προηγείται στις προτιμήσεις τους η διασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης.

Δεύτερον, η οριακή βελτίωση του διαθεσίμου εισοδήματος των ανώτερων και μεσαίων εισοδηματικών κλιμακίων – που παραδοσιακά χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ροπή προς αποταμίευση – είναι συγκριτικά μικρότερη αφού επηρεάζεται αρνητικά από την σημαντικά υψηλότερη πλέον φορολόγηση.

Ποιες ήταν οι πηγές του διαθεσίμου εισοδήματος των νοικοκυριών το 2018;

Είναι σημαντικό να διερευνηθεί η χρηματοοικονομική σύνθεση της αύξησης του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Η τελευταία μπορεί να διακριθεί σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με το αν η μεταβολή του διαθεσίμου εισοδήματος προέρχεται από την πλευρά των εσόδων (πηγές) ή την πλευρά των φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων (εκροές) των νοικοκυριών. Οι επιμέρους συνιστώσες από την πλευρά των εσόδων είναι το εισόδημα από εξαρτημένη μισθωτή εργασία, το λειτουργικό πλεόνασμα/μικτό εισόδημα (το οποίο περιλαμβάνει τα κέρδη των ατομικών επιχειρήσεων, τις αμοιβές των αυτοαπασχολούμενων και τα εισοδήματα από ενοίκια), οι κοινωνικές παροχές εκτός από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος (συντάξεις και επιδόματα) και το εισόδημα περιουσίας (τόκοι, μερίσματα, ενοίκια από χρήση γης).

Από την πλευρά των υποχρεώσεων των νοικοκυριών, οι βασικοί παράγοντες που συνθέτουν το διαθέσιμο εισόδημα είναι οι κοινωνικές εισφορές (οι οποίες αφαιρούνται από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις και προκύπτουν οι καθαρές κοινωνικές μεταβιβάσεις) και οι άμεσοι φόροι (φόροι εισοδήματος).

Κατά την φάση επέκτασης του οικονομικού κύκλου, οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας, το λειτουργικό πλεόνασμα/μικτό εισόδημα και το εισόδημα από περιουσία τείνουν να αυξάνονται και να συνεισφέρουν θετικά στο διαθέσιμο εισόδημα, καθώς η μεγέθυνση της οικονομίας δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, οι αμοιβές αυξάνονται και το επιχειρηματικό κλίμα είναι ευνοϊκό. Αντιθέτως, κατά τη διάρκεια συρρίκνωσης του οικονομικού κύκλου, οι ανωτέρω συνιστώσες τείνουν να μειώνονται. Συνεπώς, οι συνιστώσες αυτές χαρακτηρίζονται από προ-κυκλικότητα.

Από την άλλη πλευρά, οι καθαρές κοινωνικές μεταβιβάσεις και η φορολογία εισοδήματος εμφανίζουν αντικυκλικό χαρακτήρα και λειτουργούν ως αυτόματοι σταθεροποιητές της οικονομίας. Για παράδειγμα, κατά την υφεσιακή φάση του οικονομικού κύκλου, όταν η ανεργία αυξάνεται, οι κοινωνικές μεταβιβάσεις (επιδόματα ανεργίας κλπ.) τείνουν επίσης να αυξάνονται ενώ ταυτόχρονα οι κοινωνικές εισφορές μειώνονται. Ως αποτέλεσμα, οι καθαρές κοινωνικές μεταβιβάσεις αποτελούν σημαντικό σταθεροποιητικό παράγοντα του διαθεσίμου εισοδήματος και, συνεπώς, και της κατανάλωσης, κατά την φάση συρρίκνωσης του κύκλου.

Αναλύοντας τη μεταβολή του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών στις επιμέρους πηγές του, επιβεβαιώνεται η σημαντική συμβολή του εισοδήματος εξαρτημένης μισθωτής εργασίας. Συγκεκριμένα, η συμβολή των αμοιβών της εξαρτημένης εργασίας στη μεταβολή του κατά κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος ήταν αρνητική από το 2010 μέχρι και το 2015, ενώ από το 2016 και μετά υπάρχει θετική συνεισφορά των αμοιβών. Επιπροσθέτως το 2017, για πρώτη φορά το λειτουργικό πλεόνασμα και το εισόδημα περιουσίας συνεισέφεραν θετικά. Ειδικότερα, η ανάλυση των πηγών του διαθεσίμου εισοδήματος σε τριμηνιαία βάση, υποδηλώνει μια θετική και αυξανόμενη συνεισφορά των αμοιβών από εξαρτημένη μισθωτή εργασία, η οποία συνέβαλε στο τρίτο τρίμηνο του 2018 κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση του κατά κεφαλήν (ονομαστικού) διαθέσιμου εισοδήματος (το οποίο αυξήθηκε κατά 4,6% σε ετήσια βάση), ενώ το λειτουργικό πλεόνασμα συνέβαλε στην αύξηση αυτή κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Η συμβολή των άμεσων φόρων ήταν αρνητική (-1 ποσοστιαία μονάδα), ενώ οι καθαρές κοινωνικές παροχές συνέβαλαν θετικά κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Πηγή:
sofokleousin.gr

Ειδήσεις ανά κατηγορία:

Video

Uniquely strategize progressive markets rather than frictionless manufactured products. Collaboratively engineer reliable.

Advertisement

Advertisement Small

Flickr

 • nilis
 • Belhssan
 • Carthage
 • Carthago
 • nesegal
 • bintu
 • le café "Sidi Raïs"
 • rébus
 • hibiscus

Follow Me

Collaboratively harness market-driven processes whereas resource-leveling internal or "organic" sources. Competently formulate.

ThemeForest

Collaboratively harness market-driven processes whereas resource-leveling internal or "organic" sources. Competently formulate.

Όλες οι κατηγορίες

Calendar

June 2023
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

RSS Meks Blog

 • 10 Best Knowledge Base & Wiki WordPress Themes 2021 15/09/2021
  Running a successful online business requires an exceptional WordPress knowledge base theme that organizes documentation and helps customers. Customization options, intuitive navigation, unique layouts, and fast responsiveness are just some of the features you need. The following 10 WordPress wiki themes represent the best options for 2021 and beyond. Explore the full range to determine […]
  Dusan Milovanovic
 • How to increase WordPress Memory Limit (quick fixes) 16/06/2021
  Here is a post about how to increase the memory limit in WordPress. Allowed memory size exhausted error message showed up in your WordPress installation? No worries – this is one of the most common errors in WordPress. You can apply an easy fix by increasing the memory limit in your PHP. Table of Contents […]
  Dusan Milovanovic
 • How to use (and why) WordPress sitemap plugin 01/03/2021
  Did you know that by knowing how to use the WordPress sitemap plugin you can significantly improve your site’s visibility and traffic? Although it isn’t mandatory to have a sitemap on your site, having one significantly improves the site’s quality, crawlability and indexing. All this is important for better optimization, which is why we wanted […]
  Ivana Cirkovic
 • 22 free and premium podcast software for your show [2021 edition] 18/01/2021
  You’re determined to start or improve your podcast but don’t know which podcast software to use to really make it stand out? We’ve got you! #podcasting Top 22 free and premium podcast software for your show #WordPressTips #podcasting The post 22 free and premium podcast software for your show [2021 edition] appeared first on Meks.
  Ivana Cirkovic
 • Digital storytelling with WordPress – an all-in-one guide to make your web stories pop! 23/11/2020
  Wondering how to improve digital storytelling with WordPress and build more awareness and exposure of your business? Let our guide lead the way. The post Digital storytelling with WordPress – an all-in-one guide to make your web stories pop! appeared first on Meks.
  Ivana Cirkovic
 • How to use WordPress autoposting plugin to improve your visibility and SEO? 10/09/2020
  Did you know you can use the WordPress autoposting plugin for your content efforts and improve not only your time management but your business and visibility as well? The post How to use WordPress autoposting plugin to improve your visibility and SEO? appeared first on Meks.
  Ivana Cirkovic
 • How to create a personal branding site? Step-by-step DIY guide 15/08/2020
  Looking for ways and means to create a personal branding site? Well, look no further ’cause we’re giving away all the how-to’s to do it yourselves! The post How to create a personal branding site? Step-by-step DIY guide appeared first on Meks.
  Ivana Cirkovic
 • Top 15 WordPress content plugins and tools to improve your visibility and rankings 16/07/2020
  Let’s take a look at some of the must-have WordPress content plugins and tools to use to improve both your UX and rankings. The post Top 15 WordPress content plugins and tools to improve your visibility and rankings appeared first on Meks.
  Ivana Cirkovic
 • WCEU 2020 recap – key takeaways from the biggest online WordPress conference 09/06/2020
  Missed WCEU 2020 and all the exciting stuff from there? Here are all the key takeaways and main points to remember so, take notes! The post WCEU 2020 recap – key takeaways from the biggest online WordPress conference appeared first on Meks.
  Ivana Cirkovic
 • How to change the WordPress username? An easy step-by-step guide 14/05/2020
  Wondering how can you change WordPress username once you set up your blog or site? Read all about it in our helpful guide! The post How to change the WordPress username? An easy step-by-step guide appeared first on Meks.
  Ivana Cirkovic

Text

Distinctively utilize long-term high-impact total linkage whereas high-payoff experiences. Appropriately communicate 24/365.

Archives

Διαφημιζόμενοι

mastorakia.gr-24 ώρες το 24ωρο. Κλειδαράς, Υδραυλικός, Ηλεκτρολόγος, Αποφράξεις, Μερεμέτια. Τηλ: 210-3006363

Όλες οι αλλαγές του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών. Νο 4469/17-Επιχειρήσεις-Επαγγελματίες-Έμποροι–Ιδιώτες-Ρωτήστε μας και προστατευτείτε - Τηλ: 2110137600-1
24ωρη επίβλεψη και παρακολούθηση του κατοικιδίου σας σε πραγματικό χρόνο