Οικονομία από το kathimerini.gr

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι… | Kathimerini

Κατοχύρωσε το Εμπορικό σου Σήμα – Trademark

Άμεσα πριν το κάνει κάποιος άλλος

Εύκολα – Γρήγορα – Απλά

Τηλ.: 212-1059200

* * *

Σε λειτουργία τίθεται το κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων: κάθε είδους νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα υποχρεούνται να τηρούν ειδικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων, το οποίο συνδέεται με το κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων που τηρείται στη ΓΓΠΣ…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: kathimerini.gr

Tags

Ειδήσεις ανά κατηγορία: