Τα νέα των τραπεζών από το bankinfo.gr

Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα εξαμελής Επιτροπή Ελέγχου της Εθνικής Τράπεζας

Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα εξαμελής Επιτροπή Ελέγχου της Εθνικής Τράπεζας

Νέος Πτωχευτικός Κώδικας!!!

Νόμος 4738/2020 Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας

Προϋποθέσεις | Διαδικασία | Συνέπειες

Εξωδικαστική Ρύθμιση – Διαμεσολάβηση – Πτωχευτική Δίκη

Αναλαμβάνουμε τη συμβουλευτική και την όλη διαμεσολάβηση

Τηλ.: 211-0137600-1

* * * * *


Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου έχει ορισθεί σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2020 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021.

Η Επιτροπή συγκροτήθηκε ως εξής:

-Matthieu Kiss, Πρόεδρος Επιτροπής / Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: bankinfo.gr

Ειδήσεις ανά κατηγορία: