Τα νέα των τραπεζών από το bankinfo.gr

Παΐρης: Τακτική Γ.Σ. στις 2 Ιουλίου για μέρισμα και εκλογή Δ.Σ.

Παΐρης: Τακτική Γ.Σ. στις 2 Ιουλίου για μέρισμα και εκλογή Δ.Σ.

Νέος Πτωχευτικός Κώδικας!!!

Νόμος 4738/2020 Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας

Προϋποθέσεις | Διαδικασία | Συνέπειες

Εξωδικαστική Ρύθμιση – Διαμεσολάβηση – Πτωχευτική Δίκη

Αναλαμβάνουμε τη συμβουλευτική και την όλη διαμεσολάβηση

Τηλ.: 211-0137600-1

* * * * *


Σε τακτική Γενική Συνέλευση καλούνται για τις 2 Ιουλίου οι μέτοχοι της “Παΐρης”, με αντικείμενο – μεταξύ άλλων – την έγκριση διανομής των αποτελέσμάτων της χρήσης 2020, αλλά και την εκλογή νέου Δ.Σ. και Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας.

Πιο ειδικά – και με βάση την εταιρική ανακοίνωση – τα θέματα της ημερήσιας διάταξης…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: bankinfo.gr

Ειδήσεις ανά κατηγορία: