Τα νέα των τραπεζών από το bankinfo.gr

Καθαρή κινητικότητα: Νέα έκθεση σχετικά με τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης

Καθαρή κινητικότητα: Νέα έκθεση σχετικά με τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης

Νέος Πτωχευτικός Κώδικας!!!

Νόμος 4738/2020 Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας

Προϋποθέσεις | Διαδικασία | Συνέπειες

Εξωδικαστική Ρύθμιση – Διαμεσολάβηση – Πτωχευτική Δίκη

Αναλαμβάνουμε τη συμβουλευτική και την όλη διαμεσολάβηση

Τηλ.: 211-0137600-1

* * * * *


Σήμερα, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) της Επιτροπής δημοσίευσε την τρίτη έκθεση σχετικά με τους συντελεστές συμμόρφωσης βάσει των οποίων αξιολογείται η συμμόρφωση των οχημάτων με τα όρια εκπομπών κατά την διενέργεια δοκιμών εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE).
Οι δοκιμές RDE θεσπίστηκαν από την Επιτροπή το 2016 και έχουν επιφέρει σημαντική μείωση των…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: bankinfo.gr

Ειδήσεις ανά κατηγορία: