Τα νέα των τραπεζών από το bankinfo.gr

Εθνική Ασφαλιστική: Οι όροι πώλησης-Γενική Συνέλευση στις 21 Απριλίου

Εθνική Ασφαλιστική: Οι όροι πώλησης-Γενική Συνέλευση στις 21 Απριλίου

Νέος Πτωχευτικός Κώδικας!!!

Νόμος 4738/2020 Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας

Προϋποθέσεις | Διαδικασία | Συνέπειες

Εξωδικαστική Ρύθμιση – Διαμεσολάβηση – Πτωχευτική Δίκη

Αναλαμβάνουμε τη συμβουλευτική και την όλη διαμεσολάβηση

Τηλ.: 211-0137600-1

* * * * *


Όπως αναφέρει το ενημερωτικό σημείωμα προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής η Τράπεζα θα κατέχει το 9,99% του μετοχικού κεφαλαίου του Αγοραστή (CVC).

 

Οι βασικοί όροι της πώλησης

Οι βασικοί όροι που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: bankinfo.gr

Ειδήσεις ανά κατηγορία: