Τα νέα των τραπεζών από το bankinfo.gr

Γιάννης Αληγιζάκης (ΕΛΙΝΟΙΛ): Ο ρόλος των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες της χώρας

Γιάννης Αληγιζάκης (ΕΛΙΝΟΙΛ): Ο ρόλος των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες της χώρας

Νέος Πτωχευτικός Κώδικας!!!

Νόμος 4738/2020 Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας

Προϋποθέσεις | Διαδικασία | Συνέπειες

Εξωδικαστική Ρύθμιση – Διαμεσολάβηση – Πτωχευτική Δίκη

Αναλαμβάνουμε τη συμβουλευτική και την όλη διαμεσολάβηση

Τηλ.: 211-0137600-1

* * * * *


Ο Γιάννης Αληγιζάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΛΙΝΟΙΛ, θεωρεί πως οι επιχειρήσεις θα δώσουν εκ νέου εξετάσεις, όχι μόνο σχετικά με το τι θα κάνουν, αλλά και ως προς το πώς θα το κάνουν. 
 Ο Γιάννης Αληγιζάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΛΙΝΟΙΛ, θεωρεί πως οι επιχειρήσεις θα δώσουν εκ νέου εξετάσεις, όχι μόνο σχετικά με το τι θα κάνουν, αλλά και ως προς το πώς θα το κάνουν. Ακόμη,…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: bankinfo.gr

Ειδήσεις ανά κατηγορία: