Τα νέα των τραπεζών από το bankinfo.gr

ΓΕΚΕ: Υποχρεωτική Δημόσια πρόταση από την Δ. Κεφάλα – Στα €5,75 το προσφερόμενο αντάλλαγμα

ΓΕΚΕ: Υποχρεωτική Δημόσια πρόταση από την Δ. Κεφάλα – Στα €5,75 το προσφερόμενο αντάλλαγμα

Νέος Πτωχευτικός Κώδικας!!!

Νόμος 4738/2020 Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας

Προϋποθέσεις | Διαδικασία | Συνέπειες

Εξωδικαστική Ρύθμιση – Διαμεσολάβηση – Πτωχευτική Δίκη

Αναλαμβάνουμε τη συμβουλευτική και την όλη διαμεσολάβηση

Τηλ.: 211-0137600-1

* * * * *


Η Δωροθέα Κεφάλα (στο εξής ο “Προτείνων”) ανακοινώνει την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (στο εξής η “Δημόσια Πρόταση”), σύμφωνα με το Ν. 3461/2006, όπως ισχύει σήμερα (στο εξής ο “Νόμος”), προς όλους τους κατόχους (στο εξής οι “Μέτοχοι”) κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου, μετοχών (στο εξής οι “Μετοχές”) της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: bankinfo.gr

Ειδήσεις ανά κατηγορία: