Αγορές Αγορές από το capital.gr Οικονομία

Αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων στην ευρωζώνη

Αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων στην ευρωζώνη

Νέος Πτωχευτικός Κώδικας!!!

Νόμος 4738/2020 Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας

Προϋποθέσεις | Διαδικασία | Συνέπειες

Εξωδικαστική Ρύθμιση – Διαμεσολάβηση – Πτωχευτική Δίκη

Αναλαμβάνουμε τη συμβουλευτική και την όλη διαμεσολάβηση

Τηλ.: 211-0137600-1

* * * * *


Ήπιες πιέσεις δέχονται και σήμερα οι τιμές των ομολόγων της περιφέρειας. Ο περιορισμένος όγκος συναλλαγών αντανακλά την περιορισμένη παρουσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη δευτερογενή αγορά, καθώς οι παρεμβάσεις της δεν είναι ‘ισομερώς’ κατανεμημένες στη διάρκεια του μήνα.

Παράλληλα η αυξημένη δραστηριότητα της πρωτογενούς αγοράς όπου τα κράτη μέλη της…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.g

Ειδήσεις ανά κατηγορία: